1. Správce osobních údajů
Správce vašich osobních údajů je SLD Stavební s.r.o., Hviezdoslavova 29/b, 627 00 Brno-Slatina, IČ: 07166648.
Firma je vedenav  obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně zapsaná v oddílu C, vložka 106568.

2. Rozsah a zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, v jakém je příslušná osoba poskytla firmě SLD Stavební s.r.o. (správci), a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech vedeme záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy. Veškeré údaje jsou ukládány a skladovány s platnými předpisy a plní veškeré zákonné povinností.

3. Zdroj osobních údajů
• Přímo získané údaje od klientů (nebo potenciálních klientů) – e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky atd.
• Veřejné rejstříky, seznamy či evidence – obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam atd.

4. Jaké údaje jsou zpracovávány?
• Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů – jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ. Dále údaje umožňující kontakt se subjektem údajů – kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace
• Popisné údaje – bankovní spojení
• Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy či právního vztahu a údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů, zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů – fotografie, dotazníky atd.

5. Využití osobních údajů
Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění nebo z důvodů jiných právních nároků.

6. Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných zákonů a právních předpisů.

7. Zabezpečení osobních údajů
Dbáme na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením.

8. Soubory cookies
Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů.

Soubory cookies tak pomáhají např.:
• ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi
• při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat
• při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům
• pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem

Jaké soubory cookie používáme:
Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Pokud v nastaveních prohlížeče zakážete všechny soubory cookie nebo všechny naše soubory cookie, může se stát, že některé části našeho webu nebudou fungovat dobře. Na následujících odkazech najdete informace, jak můžete zakázat soubory cookie nebo spravovat nastavení souborů cookie ve vašem konkrétním prohlížeči:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

• konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
• trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
• remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
• analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
• esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamním systémem, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklam na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie (odkaz na prohlášení o používání cookies) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde.

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, využijte oficiální plugin poskytovaný společností Google, který najdete zde.

WEBOVÁ STRÁNKA WWW.SLDSTAVEBNI.CZ

Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím nastavení souborů cookie na našich webových stránkách. Použití cookies můžete také úplně odmítnout. Ikona pro otevření nastavení cookies je dostupná neustále v rohu webových stránek. Které cookies konkrétně využíváme zjistíte v detailním nastavení, které je v rámci lišty k dispozici.

Nastavení cookies platí pouze pro zařízení, ze kterého bylo uděleno. Pokud navštěvujete naše webové stránky z více zařízení, je potřeba provést nastavení cookies v každém konkrétním zařízení samostatně.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“), sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko. Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie (odkaz na prohlášení o používání cookies) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Váš souhlas s cookies zpracováváme službou CookieBot. Tu provozuje Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Denmark.

9. Jaká práva na ochranu údajů mi přísluší?
Máte kdykoliv právo na informace, opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich uložených údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v souladu s právem na ochranu údajů. S případnými stížnostmi se obracejte na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

10. Jaké údaje musím poskytnout?
V rámci obchodního vztahu musíte poskytnout osobní údaje, které jsou nutné pro realizaci obchodního vztahu a k jejichž shromažďování jsme ze zákona povinni. Jestliže nám tyto údaje neposkytnete, budeme nuceni odmítnout uzavření smlouvy. Souhlas se zpracováním údajů, které nejsou relevantní pro splnění smlouvy, popř. nejsou nutné podle zákona, však nejste povinni udělit.

11. Používání automatizovanému rozhodování
Nepoužíváme automatizované rozhodování podle článku 22 GDPR.

12. Probíhá profilování?
Nezpracováváme žádné údaje sloužící k profilování.

13. Mezinárodní přenos osobních údajů
Osobní údaje archivujeme a zpracováváme v České Republice. Informace o vašem chování na webových stránkách jsou uchovávány a zpracovávány u firem, které mají sídlo v Evropské unii.

14. Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
SLD Jihlava s.r.o. si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“.

15. Kontakt
Veškeré dotazy směřujte na info@sldstavebni.cz.